Referater

 

Referater.

 

Generalforsamling lørdag d.5.marts 2016 kl. 17 på Gråsten skole.

 

Gitte bød velkommen – og efter vi havde fået kaffe og kringle, begyndte generalforsamlingen.

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

Punkt 2: Formandens beretning.

Gitte takkede for det fine fremmøde – og fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren – blev godkendt.

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det - blev godkendt.

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.

Fortsætter uændret, 120kr.

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

På valg var Børge Sørensen og Kjestine Eckert.

Børge modtog genvalg. Kjestine ville ikke genvælges. Gitte havde snakket med Arne Nielsen, som desværre ikke kunne komme, men han ville gerne overtage posten. Gitte takkede Kjestine for alle årene som kasserer, flot arbejde – det siger vi hende mange tak for! Kjestine takkede også selv for det gode samarbejde, vi har i bestyrelsen, 16 år blev det til for hendes vedkommende!

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 7: Valg af revisor.

Erling Bojsen var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Ingen.

Punkt 9: Eventuelt

Bent Ove havde fået fortalt, at Sønderborg Bro får ændret deres faste åbningstider, kl.6.30 er første åbning, dernæst for hver time, altså 7.30, 8,30 osv. med sidste åbning kl.21.30, han ville gerne undersøge, om dette også var rigtigt.

Bestyrelsen bad om forslag til ture i 2016

Pinsetur: Augustenborg

Forslag til sommertur og efterårstur: Wackerballig, Høruphav, Bockholmwik, Schausende, Langballig, Kanalen.

Til sidst fik Kjestine overrakt en gave og fik en stor tak og bifald fra os alle. Hun har været en rigtig god kasserer for klubben.

Dermed var generalforsamlingen 2016 slut for alle 21 fremmødte medlemmer.

 

Senere til vinterfesten kom der 3 mere, så var vi 24 i alt.

Vi fik noget meget lækker mad fra Per Hvadgård Nielsen, som vi alle nød at spise.

Senere sang vi flere sange - og folk hyggede sig og snakken gik.

På Gråsten skole skal vi være ude inden kl.23, ellers går alarmen i gang. Så vi begyndte i god tid at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Bestyrelsen siger mange tak for den store hjælp til jer alle!

 

 

 

 

 

Generalforsamling lørdag d.7.marts 2015 kl. 17 på Gråsten skole.

 

Bent Ove bød velkommen – og mens vi fik kaffe og kringle, begyndte generalforsamlingen.

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

Punkt 2: Formandens beretning.

Bent Ove fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren og vores fælles arrangementer om vinteren sammen med Fiskenæs Bådelaug og Gråsten Sejlklub.

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt.

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.

Blev godkendt, at det fortsætter uændret, 120kr.

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

På valg var Bent Ove Knudsen, Pia Søndergård og Vera Tychsen.

Bent Ove Knudsen ville ikke genvælges. Efter flere forslag, hvor folk sagde nej, snakkede vi om at så måtte klubben måske nedlægges, men heldigvis meldte Gitte Hansen sig frivilligt. Det siger vi hende mange tak for!

Pia og Vera blev genvalgt.

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 7: Valg af revisor.

Kaj Verner Roth var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 8. Indkomne forslag.

Ingen.

Punkt 9:eventuelt.

Bent Ove havde snakket med havnemesteren i Høruphav mht. pinseturen i år, vi må gerne komme.

Bestyrelsen bad om forslag til ture i 2015

Forslag til sommertur: Gelting

Forslag til efterårstur: Schausende, Fahrensorth, både den danske og tyske.

Til sidst fik Bent Ove overrakt en gave og fik en stor tak og bifald fra os alle. Han har været en fantastisk formand, altid velforberedt og meget engageret.

Dermed var generalforsamlingen 2015 slut for alle 20 fremmødte medlemmer.

 

Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 1 mere, så var vi 21 i alt.

Vi fik noget meget lækkert mad fra Per Hvadgård Nielsen, som vi alle nød at spise.

Senere sang vi flere sange - og folk hyggede sig og snakken gik.

På Gråsten skole skal alle arrangementer slutte senest kl.24, ellers går alarmen i gang. Dvs. det gjorde den så alligevel kl. 23, men det var selvfølgelig en fejl, som Bent Ove kunne klare med en opringning, så vi fik ro igen! Vi begyndte i god tid at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Omkring 23.30 var alt lukket og slukket – mange tak for den store hjælp til jer alle!

 

 

Generalforsamling lørdag d.8.marts 2014 kl. 17 på Gråsten skole.

 

Bent Ove bød velkommen – og mens vi fik kaffe og kringle, begyndte generalforsamlingen.

 

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

 

Punkt 2: Formandens beretning.

 

Bent Ove fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren og vores fælles arrangementer om vinteren sammen med Fiskenæs Bådelaug og Gråsten Sejlklub. Han takkede for den gode opbakning til det hele og takkede for den altid gode, praktiske hjælp til opvask, oprydning osv.

 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

 

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt.

 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)

 

Blev godkendt.

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

 

På valg var Kjestine Eckert og Børge Sørensen.

 

Begge modtog genvalg.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelses suppleant.

 

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 7: Valg af revisor.

 

Erling Bojsen var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 8. Indkomne forslag.

 

Ingen.

 

Punkt 9:eventuelt.

 

Bent Ove havde kontaktet Dyvig havn mht. pinsetur. Fik at vide, at man kan ikke reservere noget, men der er plads nok, så vi kunne bare komme. Stor enighed om, at det gør vi så i pinsen 2014.

 

Bestyrelsen bad om forslag til ture i 2014..

 

Forslag til sommertur: Wackerballig

 

Forslag til transittur/efterårstur: Kanal, Schausende, Langballig.

 

Erling Bojsen foreslog at vi tog en fællestur til Okseøerne. Han havde forhørt sig derovre, der skulle være plads nok.

 

Til sidst fil bestyrelsen en stor tak og bifald.

 

Dermed var generalforsamlingen 2014 slut for alle 17 fremmødte medlemmer.

 

 

Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 2 mere, så var vi 19 i alt.

 

Vi startede med en velkomst sang, derefter gik vi ombord i den lækre mad fra Per Hvadgård Nielsen

 

Senere sang vi en sang mere - og folk hyggede sig og snakken gik.

 

På Gråsten skole skal alle arrangementer slutte senest kl.24, ellers går alarmen i gang. Det skulle vi selvfølgelig tage højde for, så i god tid begyndte vi at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Omkring 23.30 var alt lukket og slukket – tak til jer, der hjalp til for den store hjælp!

 

 

Generalforsamling lørdag d.2.marts 2013 kl. 17 på Gråsten skole.

 

Formanden, Bent Ove, bød velkommen til generalforsamlingen, som foregik mens vi fik kaffe og kringle.

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

 

Punkt 2: Formandens beretning.

 

Bent Ove fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren og vores fælles arrangementer om vinteren sammen med Fiskenæs Bådelaug og Gråsten Sejlklub. Han takkede også for den gode opbakning til begge dele.

 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

 

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt. 3

 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent

 

Uændret kontingent.

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

 

På valg var: Bent Ove, Pia og Vera. Alle tre blev genvalgt.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 7: Valg af revisor.

 

Kaj Verner Roth var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 8. Indkomne forslag.

 

Ingen.

 

Punkt 9:eventuelt.

 

Bent Ove fortalte, at pinseturen går til Augustenborg, da vi ikke kan komme til Dyvig.

 

Forslag til "havne sommertur": Schausende, Sønderborg.

 

Forslag til transittur: Schausende, "kanalen"

 

Datoen for standerhejsning bliver udsat en uge, dvs. d.21.april, samme sted og tid.

 

Dermed var generalforsamlingen 2013 slut for de 18 fremmødte medlemmer.

 

 

Generalforsamling lørdag d.10.marts 2012 kl. 17 på Gråsten skole.

 

Den fungerende formand, Bent Ove, bød velkommen til generalforsamlingen, som foregik mens vi fik kaffe og kringle.

 

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

 

 

Punkt 2: Den fungerende formandens beretning.

 

Bent Ove fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren og vores fælles arrangementer om vinteren sammen med Fiskenæs Bådelaug og Gråsten Sejlklub. Han takkede også for den gode opbakning til begge dele.

 

 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

 

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt.

 

 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelse pga. faldende medlemstal og forhøjede priser)

 

Dette punkt blev grundig diskuteret, flere mente, at klubben ville miste for mange medlemmer, såfremt prisen stiger. Derfor blev der stemt om forhøjelse af kontingentet – stort flertal for nej- altså uændret kontingent.

 

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

 

På valg var: Kjestine Eckert og Børge Sørensen – begge blev genvalgt.

 

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

 

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

 

 

Punkt 7: Valg af revisor.

 

Erling Bojsen var på valg – han blev genvalgt.

 

 

Punkt 8. Indkomne forslag.

 

Ingen.

 

 

Punkt 9:eventuelt.

 

Bent Ove fortalte, at pinseturen går til Høruphav, vi har fået lov til at låne laden i tilfælde af dårligt vejr og vi må være i klublokalet til morgenkaffe. De vil så vidt muligt ”lave” røde pladser til os, så vi kan ligge samlet.

 

Forslag til ”havne sommertur”: Wackerballig, Stevningnor, Augustenborg, Bockholmwik.

 

Forslag til transittur: Schausende, ”kanalen”, Langballig.

 

Christian spurgte Bent Ove om han nu efter et år som fungerende formand, havde lyst til at være ”rigtig” formand, Bent Ove sagde ja, hvilket udløste stor jubel og et STORT klap.

 

Dermed var generalforsamlingen 2012 slut for de 23 fremmødte medlemmer.

 

 

Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 1 mere, så vi var 24 i alt. Vi begyndte med at synge en velkomstsang. Maden fik vi leveret af Per Hvadgård Nielsen, den bestod af flere slags fisk, lune og andre lækre små retter, alt meget lækkert og velsmagende.

 

Vi havde lidt musik i starten af festen, men efter ønske fra flere, blev der slukket, så kan man bedre snakke sammen uden at råbe til hinanden. Efter spisningen, sagde Bent Ove, at vi kunne rydde bordene over til den ene side, så der var mulighed for en sving om, hvilket der ikke var stor stemning for.

 

Senere sang vi alle sange i vores lille sanghæfte - og folk hyggede sig og snakkede.

 

På Gråsten skole skal alle arrangementer slutte senest kl.24, ellers går alarmen i gang. Det skulle vi selvfølgelig tage højde for, så i god tid begyndte vi at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Omkring 23.30 var alt lukket og slukket.

 

Stor tak til alle der hjalp til med opvask og oprydning!

 

 

Generalforsamling lørdag d.5.marts 2011 kl. 17 på Gråsten skole.

 

 

Duddi bød velkommen – og efter kaffe og kringle, ringede hun med klokken og generalforsamlingen begyndte.

 

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

 

Punkt 2: Formandens beretning.

 

Duddi fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren og vores fælles arrangementer om vinteren sammen med Fiskenæs Bådelaug og Gråsten Sejlklub. Hun takkede for den gode opbakning.

 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

 

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt.

 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent ( bestyrelsen foreslår uændret kontingent )

 

Blev godkendt.

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

 

På valg var: Margrethe Ohlsen, Torben Hansen og Vera Tychsen

 

Duddi modtog ikke genvalg, hvilket hun havde forberedt alle medlemmer på i god tid, trods mange gode forslag til en ny formand, lykkedes det ikke, alle takkede nej. Klubben stod faktisk til opløsning, da Kate kom med et forslag : foreningen kunne fortsætte foreløbig uden formand – men stadig 5 personer i bestyrelsen. Det forslag var der heldigvis bred enighed om – Bent Ove Knudsen påtog sig den opgave – hvilket udløste et STORT klap!

 

Torben Hansen modtog ikke genvalg – Pia blev foreslået – sagde ja, fik også STORT klap!

 

Vera Tychsen modtog genvalg.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

 

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 7: Valg af revisor.

 

Kaj Verner Roth var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 8. Indkomne forslag.

 

Ingen.

 

Punkt 9:eventuelt.

 

Duddi havde lavet en mappe med alle relevante papirer, som hun har brugt i hendes 10 år som formand. Den blev overrakt til bestyrelsen.

 

Bestyrelsen bad om forslag til pinsetur: Lyø, Augustenborg, Dyvig, Wackerballig.

 

Forslag til ”havne sommertur”: Høruphav, Verdens Ende, Stevningnor.

 

Forslag til transittur: Galwik.

 

Til sidst takkede hun Torben for hans indsats i bestyrelsen og takkede den nye bestyrelse – til sidst takkede vi alle Duddi og hun fik et STORT klap.

 

Dermed var generalforsamlingen 2011 slut for alle 25 fremmødte medlemmer.

 

 

Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 2 mere, alle spiste med god appetit, de dejlige lækre retter som Uschi havde fremtryllet. En stor tak til hende!

 

Det gik faktisk meget godt uden musik, så kan man snakke sammen uden at råbe. Hvis nogen savnede den, havde man vel sagt til!

 

En enkelt sang blev der sunget - og folk hyggede sig og snakkede.

 

Midt på aftenen fik Duddi overrakt en lille gave, som tak for hendes store indsats som formand.

 

Som noget nyt på Gråsten skole, skal alle arrangementer slutte senest kl.24, ellers går alarmen i gang. Det skulle vi selvfølgelig tage højde for, så i god tid begyndte vi at rydde af bordene, vaske op og rydde op. Omkring 23.30 var alt lukket og slukket – og jeg tror nok, alle er glade for at NNS fortsætter. Men Duddi som formand kommer vi til at savne! Vi i bestyrelsen har noget at leve op til, for en så engageret formand som hende, findes sjældent. I den nye bestyrelse vil vi gøre, hvad vi kan for at NNS kan fortsætte i den samme gode ånd.

 

Til Duddi : Mange tak for dine 10 år som formand!

 

 

 

Generalforsamling i NNS lørdag d. 6. marts 2010

 

 

Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte, og kunne berette at Børge og Vera fra bestyrelsen, desværre ikke kunne deltage i dag.

 

 

Punkt 1: Valg af dirigent

 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, og at der ikke var nogle indkomne forslag.

 

 

Punkt 2 :Formandens beretning.

 

Formanden ”Duddi” fortalte lidt om året der var gået og de mange aktiviteter der havde været, både

 

vores egne ture og vinter arrangementerne i samarbejde med GS. Beretningen blev godkendt og fik en stor hånd.

 

 

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab.

 

Kjerstine gennemgik regnskabet, og dette blev godkendt uden kommentar.

 

 

Punkt 4: Fastlæggelse af kontigent.

 

Der var størst flertal for uændret kontigent.

 

 

Punkt 5: Valg af bestyrelse.

 

På valg er, Kjerstine Eckert og Børge Sørensen.

 

Kjerstine modtog genvalg, Børge, som ikke var tilstede, havde givet udtryk for genvalg, så også han blev genvalgt. De fik en stor hånd.

 

 

Punkt 6:Valg af bestyrelsessuppleant.

 

Villy Lund var på valg. Han modtog genvalg. Stor hånd.

 

 

Punkt 7: Valg af revisor.

 

Erling Bojsen var på valg. Han modtog genvalg. Stor hånd.

 

 

Punkt 8: Indkomne forslag.

 

Der var ingen.

 

 

Punkt 9: Eventuelt.

 

Duddi bad om forslag til sommerens ture. Men et ligger fast,Pinseturen går i år til Dyvig, klubhuset er bestilt. Transitturen, vil i år blive ændret til NNS`s 25 års jubilæum, som afholdes i Gråstens sejlklubs lokaler. I denne forbindelse blev der nedsat et fest udvalg bestående af Kurt,Gustav,Pia og Bodil.

 

Ellers var stemningen mest for ture i fjorden med hensyntagen til vejrliget.

 

Hvis der er noget nyt i klubben, modtager du en mail fra Christian, hvis du har givet ham en mail adresse.

 

Der er standerhejsning den 18 april. Tilmelding til Duddi.

 

Vi håber Hr. Eckerts, har fundet nogle medhjælpere til at få udskiftet flagsnoren, ellers bliver det bøvlet med at få flaget op.

 

 

Vi er igen i år, så heldige, af at kunne nyde godt af Ussis køkken, til vinterfesten. Men en stor bøn fra Ussi, vil i ikke godt være venlige at respektere tilmeldings fristen , da det kræver en del forberedelse til sådan en aften.

 

Ps. Der er kommet 2 medlemmer mere til efter generalforsamlingen, så 27 pers. I alt.

 

 

Afslutningsvis tog Duddi ordet,og takkede for den store opbakning fra medlemmerne til vores klub, og bød indenfor i de tilstødende lokaler til god mad og en hyggelig aften blandt sejler venner.

 

 

 

 

Generalforsamling lørdag d. 7.marts 2009 kl. 17 på Gråsten skole.

 

Duddi bød velkommen – og efter kaffe og kringle, ringede hun med klokken og generalforsamlingen begyndte:

 

Punkt 1: Valg af dirigent.

 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

 

Punkt 2: Formandens beretning.

 

Duddi fortalte om vores ture med NNS i løbet af sommeren og vores fælles arrangementer om vinteren sammen med Fiskenæs Bådelaug og Gråsten Sejlklub. Hun takkede for den gode opbakning til det hele.

 

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.

 

Kjestine delte regnskabet ud, gennemgik det og det blev godkendt.

 

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent ( bestyrelsen foreslår uændret kontingent )

 

Det var der også stemning for blandt medlemmerne – godkendt.

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

 

På valg var: Margrethe Ohlsen, Duddi – hun blev genvalgt.

 

Erling Petersen modtog ikke genvalg, men heldigvis havde Torben Hansen telefonisk til formanden tilkendegivet, at han gerne ville i bestyrelsen, såfremt det blev aktuelt – og det gjorde det. Torben Hansen blev valgt.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

 

Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 7: Valg af revisor.

 

Kaj Verner Roth var på valg – han blev genvalgt.

 

Punkt 8. Indkomne forslag.

 

Ingen.

 

Punkt 9:eventuelt.

 

Duddi havde kontaktet en fra bestyrelsen i Høruphav, for at undersøge, om det var muligt, at komme til Høruphav i pinsen. Det kunne godt lade sig gøre, klubhuset kunne vi ikke bestille, da det er åbent for alle. men vi måtte gerne drikke vores morgenkaffe der. Bestyrelsen arbejder videre på sagen.

 

Bestyrelsen bad om forslag til ”havnetur”: Stevningnor, Gelting Mole, Schausende, Wackerballig, Bockholmwik.

 

Forslag til transittur: Galwik, kanalen.

 

Der fremkom kritik af de gule ærter fra sidste år, der kom forslag om, spørge ved Spar købmanden i Felsted, Kværs Kro og Holbøl Landbohjem, men det er en forudsætning, at de også kan levere wienerschnitzel.

 

Klubben har købt to nye store flag, det ene var med som ”dekoration” på opslagstavlen.

 

Duddi fortalte, at NNS har 30 års jubilæum næste år d.3.september – og om medlemmerne syntes det skulle fejres i Gråsten Sejlklub lokaler igen ligesom i 2005, det var der stemning for – så hun undersøger, om det er muligt.

 

Til sidst takkede hun Erling Petersen for hans indsats i bestyrelsen og takkede alle for den gode opbakning til alle arrangementer, og de fantastiske dejlige hjælpere der altid står klar.

 

Vi håber alle på godt vejr i 2009.

 

Dermed var generalforsamlingen 2009 slut for alle 25 fremmødte medlemmer.

 

 

Senere til vinterfesten kl. 19 kom der 3 flere, så alle 28 personer nød alle de dejlige lækre retter som Uschi havde fremtryllet. En stor tak til hende!

 

Kaj og Christian stod for musikken, der blev sunget sange - folk hyggede og snakkede og vi håber folk havde en god aften.

 

Omkring kl. 1 blev alle retter sat frem igen – der var da også god afsætning, selv om man ikke er sulten, kan man altid have lidt lækker natmad.

 

Et par timer senere var alt lukket og slukket, igen tak til alle, der hjalp til med oprydningen!

 

 

 

 

Generalforsamling i NNS lørdag d.8.marts 2008 kl. 17.00

 

Formanden bød velkommen til de 23 NNS´r , som var kommet til generalforsamling.

 

Vi begyndte med kaffe og kringle, derefter gik vi over til den ”alvorlige” del.

 

2 bestyrelsesmedlemmer var forhindret, det var Kjestine og Børge.

 

Punkt 1:Valg af dirigent.

 

Erling Bojsen blev foreslået, takkede for valget, tog imod, konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, spurgte om indkomne forslag - der var ingen.

 

Punkt 2: Formandens beretning.

 

Formanden fortalte lidt om alle turene i 2007 og vinter arrangementerne sammen med GS og FS, beretningen blev godkendt og fik en ”hånd”.

 

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab.

 

Da Kjestine ikke var tilstede, blev det Duddi der gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

 

Punkt 4 : Fastsættelse af kontingent

 

Alle medlemmer stemte for uændret kontingent.

 

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

 

På valg var : Kjestine Eckert og Børge Sørensen

 

De var ikke til stede, men begge havde tilkendegivet at de modtog genvalg, hvilket de så blev.

 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

 

Willy Lund var på valg - han blev genvalgt.

 

Punkt 7 : Valg af revisor.

 

Erling Bojsen var på valg - han blev genvalgt.

 

Punkt 8 : Indkommende forslag.

 

Ingen.

 

Punkt 9: Eventuelt.

 

Duddi har reserveret klubhuset i Dyvig i pinsen, så det er på plads.

 

Bestyrelsen bad om forslag til sommer turen: Wackerballig, Sønderborg, Verdens Ende, Schausende, Glycksborg.

 

Forslag til transit tur: Langballigau, Kappeln, Galwik.

 

Duddi gjorde opmærksom på, at Jørgen Farre fra flyvestationen Skrydstrup kommer til Gråsten Sejlklub onsdag d.12.marts, det er ikke med i ”Varpepælen”, da arrangementet er blevet planlagt efter ”deadline”. Men alle medlemmer som kan modtage mail, har fået besked.

 

Duddi modtog tilmelding til standerhejsning, som foregår d.13.april.

 

Duddi takkede herefter for den store opbakning fra medlemmerne, vi håber at det må forsætte i 2008. Både Duddi og bestyrelsen fik en stor tak, efterfulgt af en klapsalve.

 

Herefter var generalforsamlingen slut.

 

 

 

 

Referat fra genneralforsamlingen den 17 marts 2007.

 

Generalforsamling/vinterfest 17. marts 2007

 

Punkt 1.Valg af dirigent

 

Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

 

Punkt 2. Formandens beretning

 

Duddi fortalte om sommerens ture, om den gode tilslutning

 

Punkt 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

 

Kjestine gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

 

Punkt 4. Valg af bestyrelsen

 

Duddi og Vera modtog genvalg, men Kim ikke ville modtage genvalg. Flere blev foreslået – Erling Pedersen blev valgt.

 

Punkt 5. Valg af bestyrelsessuppleant

 

Willy Lund blev genvalgt.

 

Punkt 6. Valg af revisor

 

Kaj Verner var på valg – og blev genvalgt.

 

Punkt 7. Indkomne forslag

 

Christian Tychsen havde indsendt forslag om at få oprettet en ny hjemmeside, da der har været problemer med den nuværende. Det bliver lidt dyrere, men klubbens regnskab ser jo godt ud!! Prisen 168kr. + moms pr. år, dertil kommer oprettelse – et engangsbeløb på 200kr. forslaget blev vedtaget.

 

Punkt 8. Eventuelt

 

Duddi havde lejet klublokalet i Augustenborg til pinseturen i år, og næste år i Dyvig.

 

Bestyrelsen fik følgende forslag til sommer turen: Bockholmwik, Glycksborg, Verdens Ende, Sønderborg og Høruphav.

 

Forslag til transittur: Galwik, Langballig, Schausende og Fahrensorht.

 

Bestyrelsen har købt nye standere, de er dobbelte, derfor står NNS rigtigt på begge sider. Vi er lidt utilfreds med den gule farve, derfor fik vi et afslag på 25%, men prisen er stadig 75kr., da det er en god kvalitet.

 

Til arrangementet d. 7.marts ang. sikkerhed på Flensborg Fjord med Günther Hermann, gjorde han opmærksom på, at alle kan gratis få indgraveret et nummer i vores værdidele. Det kan både være redningsvest, GPS, TV og andet radioudstyr, kort sagt alt af værdi, man gerne vil sikre på denne måde. Man kan bare ligge til ved Wasserschutzpolizei i Flensborg.

 

Angående Danmarks tursejler forening: Hvis din klub beslutter sig for medlemskab af D.T. (Fiskenæs er medlem) betaler klubben i årlig kontingent 300kr.. Det enkelte medlem af klubben betaler så kun 235kr. i årlig kontingent til D.T. Som enkeltmedlem betaler du 285kr. årlig, det tilbud gælder for de fritidssejlere, hvis klub ikke er medlem af D.T.

 

Til sidst takkede Duddi alle medlemmer for god opbakning, håber at det fortsætter i den nye sæson- også det gode vejr! Vores nye bestyrelsesmedlem fik et ”klap” - ligeså den ”gamle” bestyrelse – og vores dirigent.

 

Generalforsamlingen 2007 var slut.