Søsportskluben

 

Klubbens navn er Nybøl Nor Søsportsklub, forkortet N.N.S. og dens hjemsted er Gråsten. Klubbens formål er at samle alle med tilknytning til Nybølnor, der interesserer sig for søsport og aktiviteter forbundet hermed. Dette formål søges opnået ved afholdelse af fælles ture og lignende arrangementer, samt i øvrigt varetage opgaver af fælles interesse for medlemmerne.

 

NNS. har ingen bådebroer eller faste tilholdssted. Vores stande er plaseret inden for Egernsundbroen på Egernsund siden.

 

 

 

Læs om klubens aktiviteter her http://www.nyboelnor.dk/arrangementer.html

 

Klubens vedtægter

 

Bliv medlem

 

Er du endnu ikke medlem af NNS. og er du intereseret i at blive medlem, så kontakt en af bestyrelsens medlemmerne.

 

 

 

E-mail: nns@nyboelnor.dk

 

 

Formand: Gitte Hansen. Kværs 60 46 84 44

 

 

Kasserer: Kjestine Eckert. Egernsund 74440154

 

 

Sekretær: Vera Tychsen. Nybøl 74467874

Pia Søndergaard. Gråsten 24846134

 

 

Børge Sørensen. Adsbøl. 74650448