Startside


Velkommen til Nybøl Nor Søsportsklub.

Vi må desvære meddele at klubben er blevet nedlagt den 8. april 2024


Klubben blev stiftet på Egernsund Færgegård d. 3.9.1980,

på initiativ af nogle ivrige sejlere fra "Æ Rørbej"


Formål og hjemsted: Klubbens navn er Nybøl Nor Søsportsklub, forkortet NNS, dens hjemsted er Gråsten. Klubbens formål er at samle alle, der interesserer sig for søsport og aktiviteter forbundet hermed. Dette formål søges opnået ved afholdelse af fællesture og lignende arrangementer, samt i øvrigt varetage opgaver af fælles interesse for medlemmerne.







E-mail: nns@nyboelnor.dk



Nyt fra NNS


Lørdag d.8.juni havde vi i NNS besluttet at holde en afslutning grillfest for de penge, som vi havde stående på kontoen. Stella havde bestilt maden i Gråsten brugs: 14 grillpølser, 28 kyllingespyd, 14 tykstegsbøffer, kartoffelsalat og salat til 14 personer, i alt 1470 kr. Derudover blev der købt  2 gavepakker til Erling og KajVerner, som tak for deres arbejde som revisorer. Den bestod af 1 spegepølse, 1 sardelpølse og 8 grillpølser, til 270 kr pr. styk. Så i  alt 2010 kr. 

Desuden havde Stella bestilt 3 flutes i Lagkagehuset. 

Der blev også købt sennep, ketchup og remoulade. 

Til kaffen blev der købt is og isvafler.

Vi havde inviteret til kl.12, hvor Connie bød velkommen. Efter maden og desserten sang vi alle sangene i vores sanghæfte.  

Det blev en rigtig hyggelig dag - men samtidig også lidt trist. 

Der var 340 kr til overs, men vi skulle betale for brug af gas til grillen og blev enige om, at alle pengene skulle lægges deri, så på den måde var alle penge brugt på en god måde, til glæde for alle 15 personer, der deltog i “afskedsfesten”. 

Og det var:

Connie og Arne

Stella og Lars

Karen Margrethe og Børge

Ruth og Bent Ove

Pia og Erling

Jenny og KajVerner

Willy

Vera og Christian



Referat fra ekstra ordinær generalforsamling i Nybøl Nor Søsportsklub mandag d.8.april kl.19 i Fiskenæs Bådelaugs klubhus.

 

Dagsorden: 

Punkt 1: Formanden byder velkommen 

Connie bød velkommen til de 14 fremmødte medlemmer. 

 

Punkt 2: Valg af dirigent.

Erling blev valgt som dirigent. 

 

Punkt 3: Er der evt. nogen nye til bestyrelsen?

Desværre var der stadig ingen, der havde lyst til at stille op som bestyrelsesmedlem, derfor var der ikke andet at gøre, end at nedlægge klubben. 

Det er selvfølgelig trist, da klubben har eksisteret i 44 år. 

 

Punkt 4: Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af klubbens midler. 

Connie spurgte, hvad gør vi med vores flagstang? Det blev besluttet at forære den til Fiskenæs Bådelaug. 

Resten af vores indestående på banken, vil vi brugt på en grillfest, som afholdes i Fiskenæs Bådelaugs klubhus for alle medlemmer af NNS lørdag d.8.juni kl.12. 

Angående tilmelding kommer der mere info når tiden nærmer sig.

Derefter fik vi kaffe og lækker æblekage, som Jenny havde været så sød at lave. 

Til allersidst fik alle bestyrelsesmedlemmer overrakt gaver og fik tak for arbejdet i bestyrelsen. 

Hermed var den ekstraordinære generalforsamling slut.


Mange hilsner Vera Tychsen



Referat fra generalforsamlingen den 21.marts 2024

 

  1. Valg af dirigent – Erling blev valgt
  2. Formandens beretning

         Connie fortalte om de ture og arrangementer vi har haft, standerhejsning, efterårstur og standerstrygning – blev godkendt

  1. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

        Stella gennemgik regnskabet – blev godkendt

  1. Fastsættelse af kontingent – ikke fastsat
  2. Valg af bestyrelse

       Da hverken Stella, Børge eller Christian ville genvælges og ingen andre ville stille op til bestyrelsen, måtte vi erkende at klubben                             ikke kan fortsætte. Derfor blev det besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på klubbens opløsning.

 

Der blev livlig diskuteret forskellige forslag til klubbens videre forløb. Lars foreslog en kaffeklub, Pia foreslog uddeling af klubbens midler til samtlige medlemmer, Christian foreslog at bruge midlerne til restaurant besøg. Der blev snakket meget frem og tilbage om klubbens mangeårige eksistens, men vi måtte erkende at der har været dalende interesse de senere år.  Og selvfølgelig er vi alle blevet ældre!

 

Derfor indkaldes hermed til ekstra ordinær generalforsamling mandag d.8.april kl.19 i Fiskenæs klubhus, med det formål at nedlægge klubben.

Deltagelse kræver tilmelding til Connie på tlf. 21 17 34 96 senest d.27. marts.

 

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i NNS:

Punkt 1: Formanden byder velkommen

Punkt 2: Valg af dirigent

Punkt 3: Er der evt. nogen nye til bestyrelsen?

Punkt 4: Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelse af klubbens midler.

 

 

OBS: Standerhejsning den 7. april er aflyst

 

 


Varpepælen PDF

Varpepælen Nr.1. 2024

Ohøj, kære sejlervenner.


Forårsfornemmelserne er nok begyndt at røre på sig i sejlerfolket og snart skal vi i gang med klargøring af vores både. 

Vi håber på mange hyggelige timer sammen til forår og sommer og håber på rigtig dejligt sommervejr. 


Vi har afholdt bestyrelsesmøde ved Connie d.28.februar, hvor vi planlagde generalforsamling og standerhejsning. 

 

I forbindelse med generalforsamlingen d.21. marts, starter vi med at spise kl. 17.30. Vi får maden fra Ahlmannsparkens Cafeteria, Gråsten. 

Menu: Frikadeller, kyllingespyd, glaseret skinke, sovs, timiankartofler, flødekartofler, blandet salat, dressing og flutes.

Maden koster 130kr.pr. person. 

I skal selv medbringe drikkevarer og det gode humør! 

Bindende tilmelding til Stella senest søndag d.17.marts på tlf. 20 28 47 19 


 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nybøl Nor Søsportsklub torsdag d.21. marts kl. 18.30

i klubhuset i Fiskenæs. 


Punkt 1: Valg af dirigent.


Punkt 2: Formandens beretning.


Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.


Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.


Punkt 5: Valg af bestyrelsen.

På valg er Børge Sørensen – modtager ikke genvalg 

På valg er Stella Kristensen – modtager ikke genvalg

På valg er Christian Tychsen


Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.

Willy Lund er på valg


Punkt 7: Valg af revisor.

Erling Bojsen er på valg


Punkt 8. Indkomne forslag.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før. 


Punkt 9: Eventuelt

Vi håber på god tilslutning til generalforsamlingen og at vi får en hyggelig aften sammen. 



Standerhejsning søndag d.7.april 2024

VI mødes ved standeren i Fiskenæs kl. 10, går derefter op i klubhuset, hvor vi får morgenkaffe og rundstykker, som klubben giver.

Tilmelding til Vera på tlf. 30 24 78 74 senest onsdag d.3.april. 





NNS’ hjemmeside:

Klubbens hjemmeside er www.nyboelnor.dk 

E-Mail adresse er nns@nyboelnor.dk  

Hvis I gerne vil modtage nyheder/ ændringer i programmet – send venligst en mail til Christian. Chr@nyboelnor.dk 

Vi modtager også gerne indlæg til hjemmesiden!!

Alle ønskes en rigtig god sommer og god vind.        

  

  Pbv. Vera Tychsen




Generalforsamling fredag d.24.marts 2023 kl.17 i Adsbøl klubhus.

Monika bød velkommen og vi gik i gang med generalforsamlingen.

Punkt 1: Valg af dirigent.
Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

Punkt 2: Formandens beretning.
Monika havde ikke så meget at berette om fra sidste år – men efterårsturen til Fahrensorth var hyggelig, trods det at vi kun var 3 par! Beretningen blev godkendt.

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Stella delte regnskabet ud, hun gennemgik det, regnskabet blev godkendt.

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Fortsætter uændret, 150kr.

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.
På valg var Monika og Vera. Monika havde meldt ud, at hun ville stoppe som formand, flere emner blev foreslået, men de sagde nej. Lars foreslog Connie, hun sagde ja - det skal hun have stor tak for, hun fik en stor klapsalve.

Vera blev genvalgt.

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.
Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 7: Valg af revisor.
Kaj Verner Roth var på valg – han blev genvalgt.


Punkt 8. Indkomne forslag.
Ingen.


Punkt 9: Eventuelt
Lars har før foreslået – og gjorde det igen, at vi kunne tilbyde de af vores medlemmer, som ikke har båd mere, at de kunne komme med ud at sejle i forbindelse med en planlagt klubtur. Det er ikke sket endnu, men vi fandt ud af, at det ikke havde den helt store interesse, men det står os jo alle frit for at invitere dem med ud at sejle, evt. bare på en dagstur.

Christian spurgte til hvor mange, der vil komme til pinseturen. Flere kunne af gode grunde ikke svare på det lige nu, vi kan desværre ikke, Erling og Pia kom ikke, hvis de var det eneste par (forståeligt nok) Men vores medlemmer, som ikke har båd mere, er altid flinke til at komme kørende – og tak for det! Stella og Lars foreslog, at vi kunne slå det sammen med Fiskenæs´s pinsetur, som går til Høruphav.


Bestyrelsen bad om forslag til efterårstur 2023: Langballig, Marina Minde, Galwik.

Stella rejste sig op, takkede Monika for hendes tid som formand og beklagede på bestyrelsens vegne, at gaven, som hun burde have haft i aften – får hun først på vores næste bestyrelsesmøde i april.  

Og igen en STOR tak til Connie for at stille op som formand!

Dermed var generalforsamlingen 2023 slut for alle 18 fremmødte medlemmer, Erling takkede for god ro og orden.

Vinterfest:

Så var det spisetid, maden fik vi fra Den Gamle Skomager, Gråsten. 3 slags kød, 2 slags salater med dressing, flutes, 2 slags kartofler og masser af brun sovs. Det var lækkert og smagte godt. Snakken gik lystigt, folk begyndte at tage hjem ved 21 tiden – kl.22 var alt lukket og slukket. Tak til alle der hjalp til med opvask, borde og stole.


Arrangementer


Se  Varpepælen



Afholdte arranfementer


Nyt fra NNS.

Standerstrygning d.6.oktober 2023


Der var tilmeldt 17 personer til vores standerstrygning, som blev afholdt i Fiskenæs Bådelaugs klubhus. Kl. 17 bød Connie velkommen og sagde at vi altså ikke havde bestilt dette dårlige vejr, det både blæste og regnede. Derfor tog vi beslutning om, at synge vores sang inde i klubhuset og med et trefoldigt ”leve” bagefter. Så fat i paraplyerne og hen til flagstangen, hvor Willy trak standeren ned for denne sæson.

Vi havde bestilt wienerschnitzel med tilbehør, men som sædvanlig ved Per Hvadgård, får vi altid mere, end vi har bestilt. Der var 2 slags salater oveni det ”normale” tilbehør, det er flot! Der blev snakket og hygget til hen imod midnat, nogle blev og overnattede på båden, resten kørte hjem. Tak til alle der kom og var med til nogle hyggelige timer.




Efterårsturen til Galwik d.16.-17. september 2023


Efter årstiden var vejret helt fantastisk: solskin 22-23 grader og let vind, det havde faktisk været ret så varmt i det meste af september. Fredag kom vi 2 både, lørdag formiddag kom der yderligere 3 par sejlende og 1 par kom kørende, så vi endte med at være 12 personer i alt. Kl. 14 bød Conni velkommen, vi gik en tur til Wassersleben, dvs. nogle blev tilbage og holdt ”brovagt”. Da vi vendte tilbage, varme og tørstige, gjorde det godt med en øl/sodavand. Kl. 18 var grillen klar, vi grillede og hyggede os i pavillonen til hen imod midnat.

Søndag morgen vågnede vi op til MEGET tæt tåge, først hen imod middag var den lettet så meget, at vi alle kunne sejle hjem igen.

Tak for en hyggelig weekend.



Søndag d.16 april 2023 havde vi standerhejsning og morgenkaffe kl.10 ved standeren i Fiskenæs.

Vores formand, Connie bød velkommen, fortalte at vi havde haft bestyrelsesmøde, hvor vi planlagde sommerens tur, efterårsturen til Galwik og standerstrygning.

Vi sang den omdelte sang, mens Willy trak standeren til tops. NNS fik et leve og 3 gange hurra, bagefter gik vi op i klubhuset til morgenkaffe og rundstykker, vi var 21 personer. Det var en hyggelig formiddag.