Startside


Velkommen til Nybøl Nor Søsportsklub.


Klubben blev stiftet på Egernsund Færgegård d. 3.9.1980,

på initiativ af nogle ivrige sejlere fra "Æ Rørbej"


Formål og hjemsted: Klubbens navn er Nybøl Nor Søsportsklub, forkortet NNS, dens hjemsted er Gråsten. Klubbens formål er at samle alle, der interesserer sig for søsport og aktiviteter forbundet hermed. Dette formål søges opnået ved afholdelse af fællesture og lignende arrangementer, samt i øvrigt varetage opgaver af fælles interesse for medlemmerne.
Bestyrelsen:

 

 

Formand: Connie Nielsen, Grøngrøft tlf. 21 17 34 96

Kasserer: Stella Kristensen, Rinkenæs tlf. 20 28 47 19

Sekretær: Vera Tychsen, Nybøl tlf. 30 24 78 74

Christian Tychsen; Nybøl tlf.42 43 82 20

Børge Sørensen, Adsbøl tlf. 74 65 04 48


E-mail: nns@nyboelnor.dkNyt fra NNS


Generalforsamling fredag d.24.marts kl.17 i Adsbøl klubhus.

Monika bød velkommen og vi gik i gang med generalforsamlingen.

Punkt 1: Valg af dirigent.
Erling Bojsen blev foreslået og modtog valget.

Punkt 2: Formandens beretning.
Monika havde ikke så meget at berette om fra sidste år – men efterårsturen til Fahrensorth var hyggelig, trods det at vi kun var 3 par! Beretningen blev godkendt.

Punkt 3: Forelæggelse og godkendelse af regnskab.
Stella delte regnskabet ud, hun gennemgik det, regnskabet blev godkendt.

Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Fortsætter uændret, 150kr.

Punkt 5: Valg af bestyrelsen.
På valg var Monika og Vera. Monika havde meldt ud, at hun ville stoppe som formand, flere emner blev foreslået, men de sagde nej. Lars foreslog Connie, hun sagde ja - det skal hun have stor tak for, hun fik en stor klapsalve.

Vera blev genvalgt.

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant.
Willy Lund var på valg – han blev genvalgt.

Punkt 7: Valg af revisor.
Kaj Verner Roth var på valg – han blev genvalgt.


Punkt 8. Indkomne forslag.
Ingen.


Punkt 9: Eventuelt
Lars har før foreslået – og gjorde det igen, at vi kunne tilbyde de af vores medlemmer, som ikke har båd mere, at de kunne komme med ud at sejle i forbindelse med en planlagt klubtur. Det er ikke sket endnu, men vi fandt ud af, at det ikke havde den helt store interesse, men det står os jo alle frit for at invitere dem med ud at sejle, evt. bare på en dagstur.

Christian spurgte til hvor mange, der vil komme til pinseturen. Flere kunne af gode grunde ikke svare på det lige nu, vi kan desværre ikke, Erling og Pia kom ikke, hvis de var det eneste par (forståeligt nok) Men vores medlemmer, som ikke har båd mere, er altid flinke til at komme kørende – og tak for det! Stella og Lars foreslog, at vi kunne slå det sammen med Fiskenæs´s pinsetur, som går til Høruphav.


Bestyrelsen bad om forslag til efterårstur 2023: Langballig, Marina Minde, Galwik.

Stella rejste sig op, takkede Monika for hendes tid som formand og beklagede på bestyrelsens vegne, at gaven, som hun burde have haft i aften – får hun først på vores næste bestyrelsesmøde i april.  

Og igen en STOR tak til Connie for at stille op som formand!

Dermed var generalforsamlingen 2023 slut for alle 18 fremmødte medlemmer, Erling takkede for god ro og orden.

Vinterfest:

Så var det spisetid, maden fik vi fra Den Gamle Skomager, Gråsten. 3 slags kød, 2 slags salater med dressing, flutes, 2 slags kartofler og masser af brun sovs. Det var lækkert og smagte godt. Snakken gik lystigt, folk begyndte at tage hjem ved 21 tiden – kl.22 var alt lukket og slukket. Tak til alle der hjalp til med opvask, borde og stole.


Arrangementer


Se  VarpepælenAfholdte arranfementer


Nyt fra NNS.

Standerstrygning d.6.oktober 2023


Der var tilmeldt 17 personer til vores standerstrygning, som blev afholdt i Fiskenæs Bådelaugs klubhus. Kl. 17 bød Connie velkommen og sagde at vi altså ikke havde bestilt dette dårlige vejr, det både blæste og regnede. Derfor tog vi beslutning om, at synge vores sang inde i klubhuset og med et trefoldigt ”leve” bagefter. Så fat i paraplyerne og hen til flagstangen, hvor Willy trak standeren ned for denne sæson.

Vi havde bestilt wienerschnitzel med tilbehør, men som sædvanlig ved Per Hvadgård, får vi altid mere, end vi har bestilt. Der var 2 slags salater oveni det ”normale” tilbehør, det er flot! Der blev snakket og hygget til hen imod midnat, nogle blev og overnattede på båden, resten kørte hjem. Tak til alle der kom og var med til nogle hyggelige timer.
Efterårsturen til Galwik d.16.-17. september 2023


Efter årstiden var vejret helt fantastisk: solskin 22-23 grader og let vind, det havde faktisk været ret så varmt i det meste af september. Fredag kom vi 2 både, lørdag formiddag kom der yderligere 3 par sejlende og 1 par kom kørende, så vi endte med at være 12 personer i alt. Kl. 14 bød Conni velkommen, vi gik en tur til Wassersleben, dvs. nogle blev tilbage og holdt ”brovagt”. Da vi vendte tilbage, varme og tørstige, gjorde det godt med en øl/sodavand. Kl. 18 var grillen klar, vi grillede og hyggede os i pavillonen til hen imod midnat.

Søndag morgen vågnede vi op til MEGET tæt tåge, først hen imod middag var den lettet så meget, at vi alle kunne sejle hjem igen.

Tak for en hyggelig weekend.Søndag d.16 april 2023 havde vi standerhejsning og morgenkaffe kl.10 ved standeren i Fiskenæs.

Vores formand, Connie bød velkommen, fortalte at vi havde haft bestyrelsesmøde, hvor vi planlagde sommerens tur, efterårsturen til Galwik og standerstrygning.

Vi sang den omdelte sang, mens Willy trak standeren til tops. NNS fik et leve og 3 gange hurra, bagefter gik vi op i klubhuset til morgenkaffe og rundstykker, vi var 21 personer. Det var en hyggelig formiddag.